Ostvarivanje suradnje

Ostvarivanje suradnje

U uvjetima „novog normalnog“ ostvarivanje različitih suradnji postalo je teže. Ipak, aktivnosti ovog projekta koje se odvijaju na otvorenome, tu nam pomažu jer boravak u prirodi, druženje sa životinjama, kao i pomaganje drugima, pozitivno utječu na zdravlje. Tako nas...