Suzana Sakić, vanjska suradnica na projektu „Terapijskim jahanjem do socijalne inkluzije“, kao predstavnica naše udruge pohađala je edukaciju „Žuta točka“ – prvu fundraising edukaciju za neprofitne organizacije u Hrvatskoj.

Edukacija se sastojala od 5 modula: Uvod u fundraising i izrada funraising plana, Odnosi s javnošću i fundraising, Osnove liderstva i javni nastup, Razvoj odnosa s donatorima, Financijsko planiranje i upravljanje financijama u neprofitnim organizacijama te od završnog događaja.

Stečena znanja, Suzana prenosi ostalim članovima udruge. Vjerujemo da će nam biti od velike pomoći i u postizanju održivosti ovog projekta.